WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEP
Twój koszyk jest pusty

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy MP GASTRO znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.mpgastro.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.mpgastro.pl są podane w złotych polskich i są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT).
3. Firma MP GASTRO zastrzega sobie prawo do pomyłek w cenach, opisach i zdjęciach.  Zdjęcia mają wyłącznie charakter podglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
4. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.
5. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
6. Ceny podane w sklepie internetowym nie obejmują wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego (chyba że jest to uwzględnione w opisie produktu) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi.
Cena usługi montażu i szkolenia uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia oraz odległości Zamawiającego od siedziby firmy MP GASTRO.
7. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest  indywidualne negocjowanie cen zakupu i kosztów transportu.


ZAMÓWIENIE I JEGO REALIZACJA

1. Nie ustalamy minimalnej wielkości zamówienia. To Państwo decydujecie o ilości sztuk zamawianego asortymentu.
2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę MP GASTRO na stronach sklepu internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.
3. Ponadto firma MP GASTRO zawsze kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
4. Zamówienie realizowane jest w granicach czasowych od 24 do 72 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych na zamówienia klienta (np. mebli ze stali nierdzewnej pod wymiar) czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 21 dni roboczych.
O terminie realizacji zostaną Państwo powiadomieni zaraz przy potwierdzeniu zamówienia.
5. Zastrzegamy sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
6. Zakupione towary dostarczane są pod adres określony w formularzu zamówienia lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie firmy MP GASTRO.
7. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
- przedpłata 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma
- przedpłata 30% wartości zamówienia w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np.       meble ze stali nierdzewnej, wybrane urządzenia chłodnicze i mroźnicze) i uregulowanie pozostałej     kwoty przy odbiorze towaru lub przelewem
- płatność gotówką w siedzibie firmy
- płatność przy odbiorze, jeśli wartość zamówienia nie przekracza 4 000 zł  
- przelew 7-14 dni - wyłącznie dla instytucji państwowych oraz stałych klientów
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

REKLAMACJE

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z    instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.
2. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.
3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą MP GASTRO . Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Zamawiający otrzymuje wraz z towarem oraz pisemne zgłoszenie do firmy MP GASTRO wystąpienia wady w danym towarze.
4. Firma MP GASTRO nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela.
7. Wystawienie faktury korygującej, a tym samym zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego, t.j. w Poznaniu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

Kategorie